Nagyókám és hitközössége minden évben meglátogat egy-egy szent helyet. Sajnos Őt már nem lehet egyedül elengedni ezért az egyik ilyen utazás során vele tartottam. A buszon nemcsak a nyári kánikulától volt fullasztó a levegő. Az atya ( kísérőnk ) egyszerűen szédítő volt még a reverendában is. Egész úton másra sem gondoltam vajon milyen lehet vele az ágyban. Álmodozásomból csak megérkezésünk zökkentett ki.

Nagyim már első este bizonyosságot adott, hogy nélkülem elveszett lenne ugyanis elhagyta az olvasóját és arra kért menjek le a kápolnába és keressem meg. Belül morcogtam egy kicsit de elindultam.
Kerestem, kutattam a padsorok között mikor neszt hallottam. Hirtelen megfordultam és ott állt előttem az én lelkipásztorom kezében a rózsafüzérrel.
– Ezt keresi?- kérdezte
– Igen, köszönöm!.- Nyúltam az olvasó után.
Mintha áramütés ért volna amikor kezünk összeért és tekintetünk találkozott. Hirtelen megfordult és gyors léptekkel a kijárat felé indult. Tudtam most vagy soha.
– Várj! – hallottam saját hangomat. Szinte rohantam utána. Lassan megfordult, vágy csillogott a szemében enyhe bűntudattal.

Gyorsan kell cselekednem futott át az agyamon. Lábujjhegyre álltam és ajkam ajkára tapasztottam. Ellenkezés helyett ajka lassan szétnyílt és mohón csókolni kezdett. Apró kényeztetésekkel borította állam haladva végig nyakam ívén. Nyári ruhám vállpántja egyre lentebb csúszott fedetlenül hagyva keblemet. Amint megpillantotta vágytól duzzadó mellbimbómat lágyan szopogatni kezdte egyiket a másik után. Nem sietett mégis éreztem teste türelmetlenségét, mellyel még inkább korbácsolta bennem a vágy hullámait.

Hangos nyögés hagyta el torkom mikor nedves nyelvével elindult köldököm felé kezét végighúzva derekam ívén. A lenge anyag ami takarta még testem halk susogással hullott a földre. Ott álltam előtte szinte anyaszült meztelenül. Eltolt magától, végigmért. Szemében ott égett a szenvedély és az elégedettséget ahogy magába szívta testem látványát. Arcát pici tangával fedett punciba fúrta, mélyet szippantva illatából. Nem bírtam tovább letéptem magamról a fehérneműt, lábam a pad karfájára tettem felkínálva nedves pillangómat.

– Kérlek! – suttogtam Rám pillantott, pici mosoly jelent meg szája szegletében majd éppen csak a nyelve hegyével megérintette csiklómat. Egészen apró finom érintések voltak szinte bevezetés mielőtt nekiesik a vágytól duzzadó ajkaknak. Végre nyelve teljes felületével nyalogatta fel-le, jobbra-balra majd körkörösen lucskos puncim miközben időről időre be behatolt nyelvével hüvelyembe. Lassan kézimunkára váltott, két ujjával mélyen belém hatolt közben klitoriszom szívogatta. Arcom kipirult, zilálva kapkodtam a levegőt, szorosan kapaszkodtam az imapad támlájába és éreztem ereimben tombol a vér.
– Ne, ne, ne hagyd abba kérlek! – kiáltottam önkéntelenül. Éreztem ölem izomjátékát amint átjárta testem az orgazmus. Teljes kielégülés, nyugtáztam pihegve…

Nyugodtan gondolhatnád, hogy ennyi volt, hiszen abban a pillanatban én is így gondoltam de mindketten tévedtünk kedves barátom. Az én kis papocskám nem hagyott szusszanásnyi időt sem.

Miközben engem a fellegekbe juttatott, megszabadult fekete öltözékétől. Enyhén szőrös mellkasának látványa ismét megpengette bennem a kéj húrjait. Beletúrtam s a szőrszálak mint fűszál nyíltak szét ujjaim között. Mellkasa erőteljesen járt fel-le. Éreztem gerjedelmét. Tekintetem haladt lefelé. Megpillantottam hatalmasra duzzadt farkát, melynek váladéka a padlóra cseppent.

Elétérdeltem hiszen viszonozni akartam azt a gyönyört amit e szent helyen kaptam tőle. Számba vettem izmos férfiasságát és óvatosan szívni kezdtem közben nyelvemmel körkörös mozdulatokat hajtottam végre. Egyre intenzívebben váltogattam hol egyikre, hol másikra míg meg nem éreztem számban farka lüktetését. Simogatni kezdtem fel-le közben kezem útját nyelvemmel kísértem. Lassú hosszú nyalások a farka tövétől egészen a makkig majd vissza és amikor a legkevésbé sem számított már rá ismét hevesen szopni kezdtem, ezzel együtt kezem körkörösen járt falloszán fel-le, fel-le egyre fokozva az ütemet. Éreztem hamarosan eléri az élvezet legmagasabb pontját de nem így lett!

Hirtelen magához húzott, lecsókolta számról saját ízét majd megfordított és lassan hátulról belém hatolt. Nedves forró hüvelyem körbefogta méretesre nőtt szerszámát. Lágyan ringatni kezdtem csípőm miközben ő egyre mélyebben hatolt belém. Lassan kihúzta szinte majdnem teljesen, de aztán ismét be tövig. Az ütemet fokozatosan gyorsította mígnem veszettül dugni kezdett. Egyik kezével vállamba kapaszkodott másik kezével rázkódó mellem után kutatott. Lassan újra rám tört a kielégülés előszele mire ő lassított a tempón, hátamra borult és csiklóm körkörös ingerlésével tartotta fent izgalmam. Aztán lök-lök szünet, lök-lök szünet, egyre erőteljesebben egyre vadabbul szünet nélkül. Hevesen kapkodtuk a levegőt, testünk forrón izzott, szemünkben a gyönyör lángja égett, hangunktól vízhangzott a kápolna. Az orgazmus átjárta testem minden szegletét amint farka megtöltötte hüvelyem fehér nedűjével.

Zajt hallottunk, nyikorogva nyílt ki a kápolna ajtaja. Ruhám szorongatva lapultam a gyóntatószékbe ahova utolsó pillanatban tudtam beosonni a kéretlen látogató elől.
– Van itt valaki?- hallottam harangozónk hangját. Mivel választ nem kapott ahogy jött úgy távozott.
Előjöttem rejtekhelyemről, gyorsan magamra kaptam összegyűrt rucimat. Szemem lelkészemet kereste, aki nem volt sehol, így hálószobánkba siettem ahol Nagyokám már mélyen hortyogott.